top of page
s p a c e
space-DSCF2633.jpg
space-DSCF5011.jpg
space-DSCF5029.jpg
ROW DTLA
space-DSCF2765.jpg
space-DSCF5854.jpg
DSCF5704-ig.jpeg

photography+design

t a s t e
DSCF0432.jpg
tuck hotel, los angeles
DSCF5241.jpg
DSCF0409.jpg
pujol, mexico city
DSCF0421-Edit.jpg
DSCF3192.jpg
spring, los angeles
o b j e c t s
©emmmirooose-objects-DSCF2795.jpg
©emmmirooose-objects-DSCF2641.jpg
©emmmirooose-objects-DSCF2690.jpg
©emmmirooose-objects-DSCF2616.jpg
©emmmirooose-objects-DSCF2653.jpg
omgivning architects x AplusR
©emmmirooose-objects-DSCF2607.jpg
a t m o s p h e r e
©emmmirooose-atmosphere-DSCF7397.jpg
©emmmirooose-atmosphere-DSCF7720.jpg
©emmmirooose-atmosphere-DSCF7783.jpg
©emmmirooose-atmosphere-DSCF4325-Edit.jp
©emmmirooose-atmosphere-DSCF0527.jpg
DSCF0207.jpg
DSCF0363.jpg
DSCF0036.jpg
DSCF9923.jpg
DSCF0069.jpg
DSCF0114.jpg
rooy brand
f i g u r e s
©emmmirooose-atmosphere-DSCF0599-Edit.jp
_emmmirooose-climates-DSCF2558.jpg
_emmmirooose-climates-DSCF2735.jpg
_emmmirooose-climates-DSCF2472.jpg
c l i m a t e s
i n f o
currently based in los angeles, ca
DSC05283.jpg
bottom of page